Stichting Korenmolen Windlust

DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De stichting is eind 2020 opgericht om te continuïteit van de korenmolen te waarborgen. De stichting heeft de volgende doelstellingen:
a. het in stand houden van de monumentale Korenmolen “Windlust” in Radewijk, gemeente Hardenberg, alsmede deze molen en de bijgebouwen te exploiteren;
b. het geven van voorlichting over voornoemde molen;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor het realiseren van bovenstaande doelstellingen kunnen we niet alleen. De inzet van veel mensen is daarbij nodig. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers. Heeft u zin en tijd om vrijwilliger worden? Meld u aan bij de secretaris. Deze kan u alles vertellen over de werkzaamheden die moeten gebeuren.

MAIL DE SECRETARIS

Voor het realiseren van de plannen is natuurlijk ook geld nodig. Daarom zijn we ook op zoek naar donateurs die een steentje willen bijdragen aan het instand houden van de molen. Meld u aan bij de penningmeester!

MAIL DE PENNINGMEESTER

Meer informatie kan u vinden op de website: www.korenmolen-windlust.nl